Download Joomla by iPage

MIKÄ BIOPAK ON?

 

 

 

 

BioPak on erittäin tarkka purentaelimistön toiminnan tutkimiseen tarkoitettu laitteisto. Tutkimuksessa selvitetään leukanivelten ja puremalihasten toimintaa sekä hampaiden keskinäistä suhdetta ja edellä mainittujen toiminnallisia yhdistelmiä. Tutkimuksen perusteella määritellään purentaelimistön toiminnan hoidon tarve ja tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Purennan kuntoutusta voidaan tehdä muotoilemalla ja rakentamalla uusia restauraatioita sen mukaan, mikä on potilaalle hyödyllisintä. Purennan hoidossa yhdistellään usein eri hoitovaihtoehtoja sen mukaan mikä on potilaalle paras ratkaisu. BioPak laitteistolla tehdyt tutkimukset ovat tarkkoja ja helppoja toteuttaa.

Neurofysiologisesti oikein toimivan purennan periaatteet:

Terve / ongelmaton leukanivel, toimivat / oireettomat purema- ja muut lihakset. Perushoidettu hampaisto (paro, karies jne.) 

Tavanomaisessa purennassa (habituel), jossa potilas puree omien rakenteidensa sallimalla tavalla yhteen ja jos nivelalueella ei ole diagnosoitu sairautta (joita voidaan diagnosoida mm. JVA-Quick, röntgenkuvaus ja mangneettikuvien avulla). Purenta voidaan rakentaa edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti T - Scanin ja / tai EMG:n avulla habituellin purenta - asemaan.

VIDEO: A DTR Testimonial by Nick Yiannios - TMJ treatment shown step by step

 

IN ENGLISH