Download Joomla by iPage

MIKSI HANKKISIN BIOPAK-LAITTEEN?

BioPak on tarkka ja nopea pikatesti nivelen tilanteen kartoittamiseksi. JVA+EMG on tehokas tapa kartoittaa sekä nivelen että lihasperäisiä ongelmatilanteita. T-Scan on tavanomaiseen purentapaperiin verrattuna ylivertainen tapa tutkia ja hoitaa purentaa. Järjestelmän tuottama tutkimustieto on helppolukuista, toistettavaa ja objektiivista.