Download Joomla by iPage

MILLOIN BIOPAK-LAITETTA TARVITAAN?

-Seulontana kaikille potilaille
-Purentaelimen akuutit ja krooniset kipu- ym. tautitilat
-Seurantana hoidon alussa, aikana ja sen jälkeen: keraamiset täytteet, implantit, muu protetiikka, restauraatiot, oikomishoito, purentakiskot, muu purentafysiologia ja unihammaslääketiede
-Purennan kuntoutuksessa
-Purennan tasapainottamisessa